Visie op Transformatie

 

 

Organiserende principes

Succesvolle organisaties vinden een natuurlijke beweging, die de toenemende complexiteit en dynamiek omarmt, met voldoende ankers en ijkpunten. Zich in openheid verhouden met de buitenwereld en daar betekenis aan geven. De buitenwereld wordt vaker binnenwereld en andersom, dat vraagt om organiserende principes die daarop aansluiten. Het maakt de noodzaak tot verbinding vanuit een sterk gedeelde missie en waarden nog evidenter.

Vertrouwen en veiligheid spelen hierin een toenemende rol. Vertrouwen organiseer je niet, het ontstaat onder meer als er ruimte gevoeld wordt, als succes betekent integer en vanuit eigen kracht kunnen werken en als mensen zicht op een nieuw perspectief krijgen en geholpen worden. Veiligheid ervaren is een noodzakelijke randvoorwaarde.

Riverdance Counsel faciliteert een 'change of perspective' waardoor een leider, team en organisatie kan leren doen wat nodig is, op het moment dat het zich aandient. Een organisatie in ontwikkeling  kan hierbij tal van gedaanten aannemen. Organisaties en mensen 'bewegen'. Door nieuwe uitdagingen ontstaan nieuwe verantwoordelijkheden en rollen en dit zal toenemen.