Home

Riverdance staat voor de dans van de rivier in haar loop met vele vertakkingen. De rivier als levensader, voortdurend in verandering. Soms rustig, dan weer golvend en kolkend. Van alles meenemend, stenen slijpend, de bedding verleggend. Met een bovenstroom en een onderstroom. Uitstromend in de ruime zee. The dance of life.

Riverdance Counsel ondersteunt leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Biedt een change of perspective waardoor een leider, een team, een organisatie kan zien en doen wat nodig is, met een heldere ruime blik, op het moment dat het zich aandient. Gefocust zijn en er naar handelen, vanuit innerlijke kracht en energie. In verbondenheid met de buitenwereld en in beweging. Het ontwikkelen van jezelf als sterk platform voor duurzaam leiderschap en succes.