Teambegeleiding

Energie, Eenvoud en Verbinding
Als missie en doelen, rollen en werkwijze, overleg en besluitvorming goed zijn werkt een team effectief. Deze kant van doelgerichtheid en vakkundigheid benoemen we vaak. En toch leidt het niet altijd tot optimaal resultaat. Een team dat zich verbonden voelt met de teammissie en waarin teamleden werken vanuit persoonlijke overtuigingen, waarden en hierop aansluitend leiderschap heeft energie en inspiratie om als team het beste te geven. Teamwork vormt zich dan natuurlijk en is aanstekelijk. Met als gevolg flexibiliteit om in te spelen op wat zich in de werkelijkheid aandient. Complexe uitdagingen worden eenvoudiger naar resultaat gebracht. Zonder overdaad aan prestatiedruk, structuur en regels die vaak onvoldoende werken en zeker niet inspireren. Veel leiders en organisaties verlangen hiernaar. Een diepe verbinding geeft energie en ‘flow’ en is zeer wezenlijk om als team succesvol te kunnen zijn. Daarnaast is de huidige buitenwereld veelal te complex en dynamisch om op de 'klassieke' manier succesvol te blijven opereren.

Effectiviteit en Samenhang
Riverdance Counsel ondersteunt teameffectiviteit in veelal korte intensieve trajecten. Uitgangspunt is samenhang tussen zakelijke kant, het leiderschap, de teamdynamiek en verbondenheid.

Zakelijk: review team missie, doelen en strategie. Effectieve rolverdeling en besluitvorming. De toebedeelde rol invullen, helderheid en communicatie naar stakeholders, imago en identiteit. Leiderschap: inbrengen individuele ambities en waarden. Bijdrage aan gemeenschappelijke doelen en waarden. Kwaliteiten succesvol inzetten voor team/organisatie. Effectieve dialoog. Teamverbondenheid: verhelderen teamthema’s, patronen en interacties, onderlinge afhankelijkheid, voeden onderlinge relaties, saamhorigheid, teamleiderschap en probleemoplossend vermogen verstevigen. Gezamenlijke energie en flow creëren.