Visie op leiderschap

 

Innerlijk weten, energie en beweging

Deze tijd vraagt moedige en open leiders op sleutelposities, die met grote helderheid zijn afgestemd op een hoger doel, en die daardoor effectief zijn om ervoor te zorgen dat op het juiste moment gebeurt wat moet gebeuren. Ze kunnen hun dromen, missie en doelen realiseren en de organisatie daarop aansluiten. Op waarden niveau is er congruentie. Succesvolle leiders en organisaties hebben een ruim perspectief, reflecteren, zijn zich bewust van hun innerlijk zelfbeeld en hanteren boven- en onderstroom in relatie met hun omgeving en maatschappij. Dat vertrouwen in zichzelf geeft ruimte om vanuit het hart goede keuzes te maken. Het innerlijk weten dient als hefboom voor veranderingen die praktisch uitvoerbaar zijn. Om te handelen vanuit overvloed en niet vanuit tekort. Het geeft energie en beweging om succesvol te zijn in een continu veranderend speelveld. Om steeds op nieuwe omstandigheden in te spelen en duurzame resultaten te boeken. 

Complexiteit, openheid en flexibiliteit

Organisaties hebben complexe vraagstukken waarvoor bekende oplossingen onvoldoende werken. Informatie is sneller en meer fluide. Structuur- en procesmanagement kunnen toenemende transparantie en dynamiek onvoldoende richting geven. Flexibele, open, bottom-up en netwerkbenaderingen zijn aan de orde. Organisaties werken met ' buiten' schillen' als verbonden onderdeel van de buitenwereld, zijn steeds meer een organisch systeem. Dit heeft impact op reputatie en cultuur, leidt tot nieuwe werkverhoudingen en flexibel leiderschap is noodzaak. Met een ruime open blik naar context en bedrijf kijken, keuzes en uitvoering adaptief in kunnen zetten is randvoorwaarde voor succes. Dat is spannend.