Executive Coaching & Counseling

Hoofd, Hart en Handen

Leiders worden heden ten dage minder beoordeeld op hun positie en steeds meer op wie zij zijn, wat hen drijft en hoe ze dat laten zien. Dat maakt kwetsbaar, ook publiekelijk soms. Zeker in uitdagende en complexe omstandigheden is het verleidelijk voor leiders om vaker ‘in het hoofd te blijven zitten', situaties te willen 'controllen' of eruit te vluchten, om in de overlevingsstand te gaan.  Daardoor wordt het moeilijker om in verbinding te blijven met jezelf en anderen, hetgeen wezenlijk is voor leiderschap, voor vervulling en succes.  

Gelukkig hebben we ook een innerlijk weten over onze eigen levensrichting en er zijn antwoorden op de eigen dilemma’s. Al zien we ze niet altijd, we hebben de persoonlijke kracht en hulpbronnen om ons hart te volgen, te doen en bereiken wat we willen bereiken. Vrij van belemmeringen en drijvend op werkelijke verlangens en ambities.

Ruimte, Reflectie en Resultaat

Executive Coaching werkt als veilige katalysator om open en accepterend naar jezelf te kunnen kijken. Om voorbij vaste gedragspatronen, emoties en zienswijzen op een dieper niveau te leren luisteren en reflecteren op wezenlijke dingen. Realistisch kunnen zien wat er speelt in je leven en je bewustzijn te vergroten door oefeningen en tools die je helpen verbinding te maken met wie je bent. Wat je doet en welk effect dat gedrag op anderen heeft. Wat kan er wel en niet beïnvloed worden? Gericht zijn op de keuzes die passen bij je eigen missie en op benodigde oplossingen en acties is wezenlijk. Je kunt hierdoor een natuurlijke slagkracht en beweging ontwikkelen als individu. In je diverse rollen, in de organisatie en in de wereld eromheen.

Lees verder over Executive Counseling